Kontakty

Fakturačné údaje

OVN s.r.o
Veľkomoravská 2162/16B
911 05, Trenčín, Slovakia

IČO:46953981
DIČ: 2023705090
IČ DPH: SK2023705090

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Trenčín : vložka číslo 27544/R.
konateľ: Jana Ševčíková
číslo účtu: SK0575 0000 0000 4017770026 , ČSOB, SWIFT: CEKOSKBX

Orgán dozoru a dohľadu poskytovateľa  www.ovn.sk je :
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01, Trenčín, SR
e-mail: tn@soi.sk
telefón SOI :  032/640 01 09

PREVÁDZKA / SKLAD

Zlatovská 2195/ 36
91105 Trenčín, Slovakia

Otvorené : PO-PIA , 7:00-15:30 hod

 

PSA GENERÁTORY

Výroba PSA generátorov a predaj náhradných dielov:

Peter Ševčík – director manager

Tel: +421 903 566 441  

e-mail ovn@ovn.skp.sevcik@ovn.sk

SERVIS PSA generátorov a koncentrátorov:  

Peter Knotko – vedúci výroby a servisu 

Tel: +421 910 507 611  
e-mail:  service@ovn.sk , ovn@ovn.sk

 

PREDAJ a PRENÁJOM KYSLÍKOVÝCH KONCENTRÁTOROV

Tel: +421 910 160 111  - infolinka
e-mail: sales@ovn.sk , ovn@ovn.sk